Carrefour
Carrefour Market

Een nieuwe Cashbackdays actie zal binnenkort van start gaan!

Kom op 04 november terug om aan de nieuwe cashbackdays actie deel te nemen.

Tot snel!
Het team Carrefour

Privacy Policy

De verzamelde informatie wordt elektronisch verwerkt door Carrefour Belgium nv, met ondernemingsnummer 0448.826.918, de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20,, teneinde de terugbetaling van zijn commerciële aanbiedingen te realiseren.

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de marketingafdeling van Carrefour Belgium nv. Wij bewaren uw gegevens gedurende één jaar, te rekenen vanaf het afsluiten van de actie.

Overeenkomstig de AVG (GDPR) beschikt u over een recht van toegang, van inspraak, van rectificatie, van verwijdering, van overdraagbaarheid , van beperking van verwerking inzake de informatie die op u betrekking heeft en een recht van verzet tegen prospectie door u te wenden tot: HighCo DATA BeNeLux ( dpo@highco.be ), vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening. U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.