Schrijf u hier in om uw cashback te ontvangen

De actie geldt op één stuk van elk product en per gezin, zolang de voorraad aan producten strekt.
 De waarde van de producten wordt in cash terugbetaald op uw bankrekening.

Actie geldig van 17/11/2021 t.e.m. 05/12/2021 in alle Carrefour Hyper winkels voor elke aankoop gedaan van 17/11/2021 t.e.m. 22/11/2021.

Privacy Policy

De verzamelde informatie wordt elektronisch verwerkt door HighCo Data Benelux NV, met ondernemingsnummer 0427.027.949, de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 1730 Asse, Kruiskouter 1, teneinde de terugbetaling van zijn commerciële aanbiedingen te realiseren.

Wij bewaren uw gegevens gedurende één jaar, te rekenen vanaf het afsluiten van de actie.

Overeenkomstig de AVG (GDPR) beschikt u over een recht van toegang, van inspraak, van rectificatie, van verwijdering, van overdraagbaarheid , van beperking van verwerking inzake de informatie die op u betrekking heeft en een recht van verzet tegen prospectie door u te wenden tot: HighCo DATA Benelux ( dpo@highco.be ), vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening. U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.